Sonett-Forum

Normale Version: Hooft, Pieter Corneliszoon
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Hooft, Pieter Corneliszoon

Seiten: 1 2

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. Aen Heere Constantijn Huighens (7 Antworten)
 2. Op het steuren van Petrarchaes graf (0 Antworten)
 3. Aenden Heere Iacob Witz, (0 Antworten)
 4. Aen den Spaniaerdt op 't verovren van Grol (0 Antworten)
 5. Op 't rijmen vanden Heere Constantijn Huygens, in 't Legher voor Grol. (0 Antworten)
 6. Ontzachelijke Min, de zuchten mijn' gezanten (0 Antworten)
 7. Zoo 't ujterlijke schoon mijn' zinnen annerandt (0 Antworten)
 8. O geestighe Natujr vol jujster zinlijkheit, (0 Antworten)
 9. Aen Arbele ende Asttrée (0 Antworten)
 10. Doen 't eerste mael verscheen, in mijner ooghen zin, (0 Antworten)
 11. Van purper en van goudt het heerelijk gewaedt (0 Antworten)
 12. Zeghe der eere (0 Antworten)
 13. Vive image d'honneur, pourtrajt sans aultr' exemple (0 Antworten)
 14. Sint dat melijdelooz' en overbolghe ramp (0 Antworten)
 15. Het menschelijk geslacht, 't welk lichtlijk zich vermeet, (0 Antworten)
 16. Fantazij (0 Antworten)
 17. Aen den Heere Constantin Huighens Ridder etc. op zijne Ledighe Wren (0 Antworten)
 18. Aen Joffre. Anne Roemer Visschers mij een loose perrujck gemaeckt hebbende (0 Antworten)
 19. Aen Joffre. Anne Roemer Visschers (0 Antworten)
 20. Behouden rejs - Aen Heer Constantijn Huighens naer Engelandt (0 Antworten)
 21. Tot Antwoordtschut, Aende selve (0 Antworten)
 22. Aen een nieuwgeboren Jongen (0 Antworten)
 23. Op de verduitsching van Lucanus door den Heere Storm (0 Antworten)
 24. Aen mijn Heer Hujgh de Groote (0 Antworten)
 25. Wanneer Juppijn om 't hart de Minne was geslaeghen (0 Antworten)
 26. Mijn Sorch, wanneer jck peins dat v soo seer behaeghe (0 Antworten)
 27. Wanneer de Vorst des lichts slaet aen de gulden tóómen (0 Antworten)
 28. Vonckende God, of Geest van Godes naeste neven; (0 Antworten)
 29. Geswinde Grijsart die op wackre wiecken staech, (0 Antworten)
 30. Mijn lief, mijn lief, mijn lief; soo sprack mijn lief mij toe, (0 Antworten)
 31. Waer 't dat Juppijn ten hoof mij in sijn Hemel baede, (0 Antworten)
 32. Jn d' ouwde' eenvouwde tijdt voor duisend jaer verleden, (0 Antworten)
 33. Voor 't droevighe gemoedt gesmoort in hooploos leidt, (0 Antworten)
 34. En was den Leeuw sijn hart niet groter als sijn nest, (0 Antworten)
 35. Beroemde Vischerin, die de verborgen hockels (0 Antworten)
 36. Jck morden op de Min en op sijn heerschen smaelde (0 Antworten)
 37. Sijdij van Minnaers smart een onversaedlijck vraetjen (0 Antworten)
 38. Wat storrem heeft v vlam (mijn Leven) wtgeblasen? (0 Antworten)
 39. Wanneer door 's werelts licht, de blindtgebooren jongen (0 Antworten)
 40. Met smalle kiele spóuwt mijn Vrouw de vochte wegen (0 Antworten)
 41. Om in te voeren in mijn hart sijn straffe wetten, (0 Antworten)
 42. Schoon oogen die vermeucht te nemen en te geven (0 Antworten)
 43. Cond jck v 't binnenst van mijn hart, Charife, toogen, (0 Antworten)
 44. Nijdige tijt waerom ist dat ghij v versnelt (0 Antworten)
 45. Mijn Vrouw, de Min, en Jck, hebben een harde strijt, (0 Antworten)
 46. Leitsterren van mijn hoop, planeten van mijn jeucht (0 Antworten)
 47. Mijns Aventuirs voorspoock, fatael rappier (0 Antworten)
 48. Om beter (0 Antworten)
 49. Wech soete sotternij, flux segg' ick wilt verreijsen (0 Antworten)
 50. Ghentiel goddin alleen besitster van mijn hert (0 Antworten)
Seiten: 1 2