Sonett-Forum

Normale Version: Kloos, Willem
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Kloos, Willem

Seiten: 1 2 3 4

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. In memoriam (0 Antworten)
 2. In memoriam. A.d.R. - K. obiit 1873. (0 Antworten)
 3. O, lichte Visioenen mijner Jeugd! (0 Antworten)
 4. Zij hoorde 't twisten en den doffen smak (0 Antworten)
 5. Ik droomde van een kálmen, bláuwen nacht (0 Antworten)
 6. O, lichte Visioenen mijner Jeugd (0 Antworten)
 7. Door één lief woordje zou zich laten winnen (0 Antworten)
 8. O Gij, verkrachter van veel vrouwen-zielen (0 Antworten)
 9. Goedige Herman, die van 't heele Leven (0 Antworten)
 10. Gelooven doe ik niets als slechts in mijns (0 Antworten)
 11. Klinkende, klinkende en altijd-door klinkende, (0 Antworten)
 12. In memoriam (0 Antworten)
 13. Klein, koud kindjen in uw houten doos (0 Antworten)
 14. O door het Leven niet, maar uit u-zelven (0 Antworten)
 15. O Aletrinootje, gij valsch, Moorsch Vorstje, (0 Antworten)
 16. O Dood-zijn, liggend in een kist verterend (0 Antworten)
 17. O het tranen-vergieten is geen zonde, (0 Antworten)
 18. O Pieter Lodewijk, gij vriendlijk gastje, (0 Antworten)
 19. In memoriam. A.d.R. - K. obiit 1873. (0 Antworten)
 20. God, Die mijn Diepste ziel ziet, wees weldadig (0 Antworten)
 21. Elk kloppen van mijn bloed is een gebed, (0 Antworten)
 22. O Menschjes klein, 'k wou zoo graag bij u zijn, (0 Antworten)
 23. O, die u dichter waandet omdat gij (0 Antworten)
 24. O goede keerl, die u laat staêg bedeuken (0 Antworten)
 25. De Koo's ziel - als die is, - is als een kuikentje, (0 Antworten)
 26. Wet-houder-leerling naast den achtbren Bunk (0 Antworten)
 27. Tegen J.K. Huysmans. (0 Antworten)
 28. O Menschjes klein, die tegen 't mensch-zijn aanschreeuwt, (0 Antworten)
 29. De Heer hoort niet 't gebed der huichelacht'gen, (0 Antworten)
 30. O Mijn lief leven, zult gij waarlijk enden, (0 Antworten)
 31. Geen tranen zullen op mijn graf-steê vallen, (0 Antworten)
 32. Zie naar 't Hart Mijn, daar vlamt een helder vuurtje (0 Antworten)
 33. Op-donderend Orakel uit het schijnbaar (0 Antworten)
 34. O zoet, zelf-vergenoeglijk kind Couperus, (0 Antworten)
 35. O gij, die aller-laflijkst complotteert, (0 Antworten)
 36. Gij, die quasi-poëtische pretenties (0 Antworten)
 37. Deze Elf hoeft niet te buigen haar banieren (0 Antworten)
 38. k Ben maar 'n arm jongetje, door God geholpen, (0 Antworten)
 39. Ik voelde op eens me als een klein kindje liggend (0 Antworten)
 40. Onschuldig op des Levens golven deinen (0 Antworten)
 41. O kereltje in uw regen-jassen-trots, (0 Antworten)
 42. O sufferige menschjes, die gehad hebt (0 Antworten)
 43. O Satan, 'k adoreer U, door mijn dolk-zwaard (0 Antworten)
 44. Van 't Leven’ is 't gebaar eens duivels, kijkend (0 Antworten)
 45. O Gij, die haakt naar 't eeuwiglijk-verdoemd-zijn, (0 Antworten)
 46. O, Durgerdammer redacteurtjes, loopt (0 Antworten)
 47. Gij zult niet met een kroon op 't hoofd in 't Rijk (0 Antworten)
 48. Neen, demokraat niet, (in den zin van Leider (0 Antworten)
 49. Laf lamlinkje, dat in uws diepsts, oneerlijk (0 Antworten)
 50. O quasi trotsch en 't edel hart hoog dragend (0 Antworten)
Seiten: 1 2 3 4