Sonett-Forum

Normale Version: Pieter Cornelis Boutens
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Pieter Cornelis Boutens

Seiten: 1 2

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. Zelfportret (0 Antworten)
 2. Ruiter in den dom te Bamberg (0 Antworten)
 3. Ik weet dat gij mij nog verschijnen zult (0 Antworten)
 4. Aan D.G. Rossetti voor zijn portretstudies naar Mevr. Morris (0 Antworten)
 5. Daar is de nacht - (0 Antworten)
 6. September-dag op Walcheren (0 Antworten)
 7. Voor den Hermes van Praxiteles (0 Antworten)
 8. Hoort, tonen zwaar uit klokkenmonde (0 Antworten)
 9. Waar felle schaduw tiert noch zonneschijn (0 Antworten)
 10. Waar tijd en eeuwigheid elkaêr beroeren (0 Antworten)
 11. Geluk en diepste Smart is eindloos, kan (0 Antworten)
 12. Uit langen zomerdag van zonne blind (0 Antworten)
 13. Twee dingen zijn er die ik niet bevat (0 Antworten)
 14. Lachende wateren van menschenoogen (0 Antworten)
 15. Minnen is beter dan bemind te worden (0 Antworten)
 16. Vader wiens strenge stem gebood of bad (0 Antworten)
 17. Saam met den avond kom ik te Uwer stede (0 Antworten)
 18. Is dit de zee, dit klare nieuwe water (0 Antworten)
 19. Zijt gij daar weêr, mijn oogerijk Geloof? (0 Antworten)
 20. In de' eigen oogenblik dat liefde zeî (0 Antworten)
 21. Veere (0 Antworten)
 22. Niet koelen kan ik aan de reê-geschonken (0 Antworten)
 23. Ik kan niet breken met den zoeten dwang (0 Antworten)
 24. Niet langer groet ziel als haar onbenijde (0 Antworten)
 25. De wijde havens die mijn blijde spaden (0 Antworten)
 26. Daar bleekt de morgen door 't gegolfd gordijn (0 Antworten)
 27. Ik hoor der menschen zonen en hun bruiden (0 Antworten)
 28. Als Gij mij ooit om rekenschap wilt manen (0 Antworten)
 29. O niet om mij, maar om den maneblijden (0 Antworten)
 30. O niet om mij, maar om den donkren man (0 Antworten)
 31. En zooals een die hoort uit vreemde kelen (0 Antworten)
 32. Komt allen gij, die hongerig en koud (0 Antworten)
 33. Ook aan U-zelf zal ik U niet verraden (0 Antworten)
 34. Alleen in wolkenavond stil-voor-regen (0 Antworten)
 35. Zoo hebt Ge Uw wensch, zoo zijn wij dan geweest (0 Antworten)
 36. Het stolpend maanlicht huift den winternacht (0 Antworten)
 37. Geen vonk roodt meer in witte-wolkenasch (0 Antworten)
 38. Geluk heeft ook zijn stormen: onder blauw (0 Antworten)
 39. Dit is de groote zee, de schepen-vele (0 Antworten)
 40. Door U bemin ik werelds oudre dagen (0 Antworten)
 41. O ziel in zwijgen als een bloem in zon (0 Antworten)
 42. Na schaamte die ik at met iedereen (0 Antworten)
 43. Lachen naar U is beter veel dan plukken (0 Antworten)
 44. Nu bloeien al ziels zomersche getijden (0 Antworten)
 45. Al mijn onrijpe vruchtverloren uren (0 Antworten)
 46. Waartoe zal Liefde, lief, die eeuwig is (0 Antworten)
 47. Gij zijt het midden maar van dit gedicht: (0 Antworten)
 48. Zij komen tot mij onder valsche vlag (0 Antworten)
 49. Die bij den avondval als aan taveerne (0 Antworten)
 50. Zie niet op mij, maar schouw in mij U-zelven (0 Antworten)
Seiten: 1 2