Sonett-Forum

Normale Version: Prosper van Langendonck
Du siehst gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.

Prosper van Langendonck

Ankündigungen

 1. Sonett-Forum

Themen

 1. Aan Guido Gezelle (0 Antworten)
 2. Regenlucht (0 Antworten)
 3. Die Lotusblume (0 Antworten)
 4. Aan mijn vriend dichter X (0 Antworten)
 5. Nederlands toekomst (2) (0 Antworten)
 6. Ik was aan u, gij waart aan mij, wij waren (0 Antworten)
 7. Daar glijdt de waterbloem, heur rank ontrezen (0 Antworten)
 8. Zie, eeuwig rustloos, als het golfgeklots (0 Antworten)
 9. k Zag steeds een bleeken Christus, aan zijn kruis (0 Antworten)
 10. En dit wilde ik u zeggen (0 Antworten)
 11. De Lethe (0 Antworten)
 12. Uit Westerloo (2) (0 Antworten)
 13. t Is me of ik uit een langen droom ontwaakte (0 Antworten)
 14. Gij zegt mij, vriend: "o spreek uw lijdend hart (0 Antworten)
 15. k Weet niet of iemand, door dit boek bekoord (0 Antworten)
 16. Ik had u niet gevraagd: gij zijt gekomen... (0 Antworten)
 17. Zwaardreunend door der tijden maatgang (0 Antworten)
 18. k Wou laten wat me aan leven rest uitvloeien (0 Antworten)
 19. Hoe eindloos lang die nachten van ellende! (0 Antworten)
 20. Op 't wilde golven van mijn boezem gaat (0 Antworten)
 21. Ik voel mijn leven door mijn vingren vlieten (0 Antworten)
 22. O klamme koude, die me 't krimpend herte (0 Antworten)
 23. O weest mij goed, gij die mijn vrienden zijt (0 Antworten)
 24. Mijn hart klopt hoorbaar in den zwarten toren (0 Antworten)
 25. Hoogmoed (4) (0 Antworten)
 26. En verre tochten gaan en zullen gaan... (0 Antworten)
 27. Beatrice (2) (0 Antworten)
 28. Naglans (0 Antworten)
 29. De torens (0 Antworten)
 30. De gouden vloot (0 Antworten)
 31. Mater Dolorosa (0 Antworten)
 32. Leier und Schwert (0 Antworten)
 33. s Morgens (0 Antworten)
 34. k Ben vreemd te moede (0 Antworten)
 35. k Heb u in smert gebaard en toch ontvangen (0 Antworten)
 36. Aan eene onbekende (0 Antworten)
 37. De Kruisiging (0 Antworten)
 38. Crucifigetur (0 Antworten)
 39. Golgotha (0 Antworten)
 40. Hannibal (0 Antworten)
 41. Ultima dona (0 Antworten)
 42. Maskers (0 Antworten)
 43. Circe (0 Antworten)
 44. Waarheid en Ideaal (2) (0 Antworten)